Balodagá Pt. 1

by 169

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      36 SEK  or more

     

1.
2.
3.

about

With the new artist name 169, Mio Negga is releasing his first full-length album in Julev Sámi. The record 'Balodagá' will be released in different parts and Balodagá Pt. 1 is out the 5th of February on Negga's record label Petrichord Records. The album is the most explosive material yet for Negga to release. More honest, more personal and more political. On the album, we find songs with a message of strength, hope, social criticism and one love song. The sound is more soulful and sunnier than before. We hear new, experimental influences, gritty kicks with a hiphop flavor and deep, oscillating bass. Negga has packaged his hit pop in a lower tempo, with a dubby groove in the core - leaving more space for reflection.

Balodagá is a modern, electronic pop album, where we get to know Negga better through the new artist project.

Music, lyrics, production, mix and performance by Mio Negga.
Backup vocals by Chris Tempo.
Mastering by Anton Sundell.
Cover by Mio Negga.

credits

released February 5, 2016

tags

license

all rights reserved

about

169 Stockholm, Sweden

contact / help

Contact 169

Streaming and
Download help

Track Name: Umasse Gákte
Miján li umasse gákte, umasse namájt
Allit almatjijt almatjijs tjuolde
Nissun jali ålmåj, nuorra jali boares
Mij lip gájka sämmi árvos
Galles li nuohkásit jillam,
Gå mij gárvvunip gábmagijt, gahperijt ja vuoddagijt
Mij ep asta rijddalit gaskanimme
Hähttup adnet mijá gievrrodagáv vaj gulli

Ruokksat, alek, visskat,
Ruodná ja binná silbas
Nuorttan, oarjján
Miján li umasse gákte valla dánsap aktan
Ruokksat, alek, visskat,
Ruodná ja binná silbas
Duonna, dánna
Miján li umasse gákte valla dánsap aktan

Ålov jagelågo juo lip duolmodum,
Ilá báktji gå mårov dåbddåp
Suhtadip gaskama jali mieladuvvap
Mij lip gájka gallánam, de
Hekkata vieso dálla ja maŋŋela,
Gå båssi ålgos de l luovvanam
Älla avtanik mijájs nievres ulmme
Ale vatte vuolláj. Åro gierddisin.

Ruokksat, alek, visskat,
Ruodná ja binná silbas
Nuorttan, oarjján
Miján li umasse gákte valla dánsap aktan
Ruokksat, alek, visskat,
Ruodná ja binná silbas
Duonna, dánna
Miján li umasse vuodojt valla dansáp aktan

Berusta nubbe nuppev

------------------------------------

Vi har olika koltar och olika namn
Vi kan inte göra skillnad på folk och folk
Kvinna eller man, ung eller gammal
Alla är vi lika mycket värda
Visst räcker det med blickarna vi får
När vi bär våra skor, mössor och skoband
Vi har inte tid att bråka med varandra
Vi måste använda vår kraft för att de ska höra

Rött, blått, gult,
Grönt och lite silver
Norrut, söderut
Vi har olika koltar men vi dansar tillsammans
Rött, blått, gult,
Grönt och lite silver
Här och där
Vi har olika koltar men vi dansar tillsammans

Efter så många decennier av förtryck
Gör det för ont att känna sorgen
Vi missriktar vår frustration mot varandra eller tappar bort oss själva
Trötta är vi allihopa
Andas in, lev i nuet
Nästa gång du andas ut är du fri
Ingen av oss har onda avsikter
Ge inte upp. Ha tålamod.

Rött, blått, gult,
Grönt och lite silver
Norrut, söderut
Vi har olika koltar men vi dansar tillsammans
Rött, blått, gult,
Grönt och lite silver
Hit och dit
Vi har olika bakgrund men vi dansar tillsammans

Ta hand om varandra.

------------------------------------

We wear different frocks and have different names
We can not treat people differently
Man or woman, young or old
We are all equal
Certainly their stares are enough,
When we wear our shoes, hats and shoelaces
We do not have time to fight each other
We must use our power to make them hear us

Red, blue, yellow,
Green and a little silver
North, south
We wear different frocks but we dance together
Red, blue, yellow,
Green and a little silver
Here and there
We wear different frocks but we dance together

After so many decades of oppression
It hurts too bad to feel the sorrow
We direct our frustrations towards each other or completely lose ourselves
We're all tired
Breathe in, live in the moment
The next time you breathe out, you will be free
None of us have bad intentions
Do not give up. Be patient.

Red, blue, yellow,
Green and a little silver
North, south
We wear different frocks but we dance together
Red, blue, yellow,
Green and a little silver
Here and there
We have different stories but we dance together

Take care of each other.
Track Name: Hájkka Sájvva 2.0
Akta le gájkka
Hájkka sájvva

Gut la dån?
Dån la mån
Mij aktan gärssulip
Lahkana
Ja nåhkåsta, ráddnam
Jasska mij fármudip
Galgav duv vuohtudit

Akta le gájkka
Hájkka sájvva

Gut la sån?
Sån la mån, danen gå
Dån la iedne máttos
Gájo muv ja
Gájo suv
Dån i galga goavgedit
Dån la muv iehttselis

Akta le gájkka
Hájkka sájvva

------------------------------------

One is all
Old pine, holy mountain

Who are you?
You are me
Together we dance
Come closer
And slumber, my friend
We serenely embrace each other
I will cradle you

One is all
Old pine, holy mountain

Who is he/she?
It is me, because
You have sprung from the mother earth
Save me and
Save him/her
Don't be scared
You are my beloved

One is all
Old pine, holy mountain

------------------------------------
Ett är allt
Gammal fura, heligt berg

Vem är du?
Du är jag
Tillsammans dansar vi runt
Kom närmare
Och slumra så, vännen
Vi omfamnar varandra lugnt
Jag ska vagga dig

Ett är allt
Gammal fura, heligt berg

Vem är hen?
Hen är jag, därför att
Du är av moderns ursprung
Rädda mig och
Rädda henom
Bli inte förskräckt
Du är min älskade

Ett är allt
Gammal fura, heligt berg
Track Name: Mihá Ja Gievrra 2.0
Dån tsamáda tjavgga
Divna gulli
Tjuorvo dav, dån le mihá ja gievrra
Tsamáda tjavgga
Diededa gájkajda
Gulldal sielov, mihá ja gievrra

Värált le hárvas ájn
Fábmo le vájmodibme
Dån åro unnen valla bátsá guhkás
Gut duosstel álggusittjat
Ja bälos gieladimev
Ane dal gielav, divna tjoavdá dån

------------------------------------

You whisper loudly
Everybody hears it
Shout it out, you are proud and strong
Whisper loudly
Let everybody know
Speak from your heart, proud and strong

The world is still generous
The power is heartless
You feel insignificant but will last forever
The one who dares say something
Will defend the mute
So use your voice, and free us all

------------------------------------

Du viskar starkt
Alla hör
Ropa ut det, du är stolt och stark
Viskar starkt
Låt alla veta
Känn efter i själen, stolt och stark

Världen är ännu givmild
Makten är hjärtlös
Du verkar oansenlig men du finns kvar länge
Den som vågar säga något
Försvarar den stumme
Så använd rösten, och frigör alla